magyar english
Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark nyitva tartása
 
Visszajövünk!
 
Széchenyi 2020 - KEHOP, GINOP pályázatok
 
Túzok Vándorkupa - Pályázati felhívás
 
Interreg Román-Magyar pályázat
 
Keressen minket a Facebookon!
             
MEGVÁSÁROLHATÓ!
   
 
Védett természeti területek

Kultúrtörténeti értékek
Nemzeti Parki Termék Védjegy
 
 
Hasznos linkek

   

        

                       

 

 

  

"A túzok határon átnyúló védelme Közép-Európában" LIFE+

 

 

          
 

 


   

   

NATURA 2000 fenntartási tervek
 
» Gazdálkodóknak » Magas Természeti Értékű Területek » Békés-Csanádi hát MTÉT
Békés-Csanádi hát MTÉT
 
Magas Természeti Értékű Területek
 
 
A hazai természetvédelmi törekvések törvényi rögzítésén és kijelölésén túl, annak területi lefedettségét kibővítendő, 2002-ben létrehozták az Érzékeny Természeti Területek rendszerét. Ezek a területek alapvetően azokat a kiemelt természeti vagy táji értékekkel jellemzett területeket foglalják magukba, melyek hatékony megmaradását, megőrzését, a területek használati mikéntjén keresztül is szükséges biztosítani.
 
A kijelöléseket az ország Európai Uniós csatlakozása is indokolta, megalapozta a természetvédelmi célú törekvések vidékfejlesztési programokon belüli támogatását. Ezeken az úgynevezett zonális területeken, az ott tevékenykedő gazdálkodók, az ott jellemző élővilágra specifikusan összeállított, de általában egy faj nevével fémjelzett, területhasználati megkötéseket tartalmazó előíráscsomagokra pályázhattak, pályázhatnak.
 
A elsőként "Érzékeny Természeti Terület"-nek (ÉTT), majd 2009-től "Magas Természeti Értékű Terület"-nek (MTÉT) nevezett, különböző természetvédelmi értékek megőrzésére lehatárolt területek a vidékfejlesztési programokhoz igazodva többszöri felülvizsgálaton mentek keresztül.
 
A várhatóan 2016-2020 közötti, az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések rendszerébe ágyazott tematikus előíráscsoportok (korábban: előíráscsomagok) országosan is egyre nagyobb területeken pályázhatóak.
 
A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság működési területén 2016-2020 között 3 Magas Természeti Értékű Terület működik:
 
1. Dévaványa és környéke MTÉT (9.2 számú a térképen)
2. Békés-Csanádi hát MTÉT (9.1 számú a térképen)
3. Kis-Sárrét MTÉT (9.3 számú a térképen).
                                                                     
 
         
 
 
 
 

2. Békés-Csanádi hát MTÉT
 
Teljes terület: 41 464 ha
Támogatható terület: 39 060 ha
 
Érintett települések:
Ambrózfalva
Békéssámson
Csanádalberti
Csanádpalota
Hódmezővásárhely
Kardoskút
Királyhegyes
Magyarcsanád
Makó
Nagyér
Nagymágocs
Orosháza
Pitvaros
Székkutas
Tótkomlós
 
 
 
A Békés-Csanádi síkság Csongrád és Békés megye találkozásánál található. Az ország egyik legmélyebb fekvésű, a mediterrán és a kontinentális hatások következtében szélsőséges időjárási helyzetek kialakulására hajlamos területe.
 
A Maros ősi hordalékkúpján fekvő löszháton a Tisza, a Maros és a Hármas-Körös folyóktól mentesített árterületen feltöltődött egyenletes síkságot az egykori holtágak és medrek szabdalják fel, teszik változatosabbá. Mindezt puszták (Vásárhelyi-puszta, Kopáncsi-puszta, Montág-puszta, Királyhegyesi- vagy Blaskovics-puszta) láncolata fedte valamikor.
 
A jelentős tájátalakítások, emberi beavatkozások ellenére is jónéhány értékes növényfajt őriznek a térség nedves kaszálórétjei, padkás szikesei, löszpuszta gyepjei, szikes jellegű pusztagyepjei.
 
 
Vetővirágok a Királyhegyesi-pusztán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiemelkedő jelentőségű a terület az itt fészkelő madarak (fogoly, fürj, nagy goda, túzok, szalakóta, kék vércse) és a nagy számban megjelenő vonuló madárfajok (nagy lilik, daru, nagy póling, kis póling) és a déli pusztákon élő túzokpopuláció szempontjából is.
 
A Békés Csanádi síkság MTÉT kijelölés célja a táj jellegének, természetes és féltermészetes élőhelyeinek megőrzése, a hagyományos gazdálkodási módok újbóli elterjedésének támogatásával.
 
A szántóterületekkel körbeölelt jelentős pusztafoltok természetvédelmi kezelésének legfontosabb elemei: a hagyományos rét-legelőgazdálkodás újraélesztése, fenntartása, a vízrendezés kedvezőtlen hatásainak megszüntetése, a gyepterületek környezetében elhelyezkedő szántók extenzív művelésének elősegítése.
 
Pályázható tematikus előíráscsoportok (TECS):
- MTÉT Túzokvédelmi szántó TECS
- MTÉT Kék vércse-védelmi szántó TECS
- MTÉT Alföldi madárvédelmi szántó TECS
- MTÉT Túzokvédelmi gyep TECS
- MTÉT Alföldi madárvédelmi gyep TECS
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
2018. 05. 03. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design