magyar english
Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark nyitva tartása
 
Visszajövünk!
 
Széchenyi 2020 - KEHOP, GINOP pályázatok
 
Túzok Vándorkupa - Pályázati felhívás
 
Interreg Román-Magyar pályázat
 
Keressen minket a Facebookon!
             
MEGVÁSÁROLHATÓ!
   
 
Védett természeti területek

Kultúrtörténeti értékek
Nemzeti Parki Termék Védjegy
 
 
Hasznos linkek

   

        

                       

 

 

  

"A túzok határon átnyúló védelme Közép-Európában" LIFE+

 

 

          
 

 


   

   

NATURA 2000 fenntartási tervek
 
» Letölthető kiadványaink » Crisicum » CRISICUM I. (1998.)
CRISICUM I. (1998.)
 

 

Tirják László: Beköszöntő


Tirják László: In Memoriam Réthy Zsigmond.

Réthy Zsigmond: Az ember és a táj.

Biró Marianna - Tóth Tamás: A 18-19. század vegetációjának rekonstrukciója az elmúlt ezer év tájhasználatának tükrében a Hármas-Körös mentén.

 


Penksza Károly - Kapocsi Judit: A Maros-völgy edényes növényei I.

Kapocsi Judit - Domán Edit - Bíró István - Forgách Balázs - Tóth Tamás: Florisztikai adatok a Körös-Maros Nemzeti Park illetékességi területéről.

 

Molnár Zsolt: Másodlagos löszpusztagyepek fejlődése felhagyott szántókon.             II. A fajkészlet.


Szita Éva - Botos Erika - Samu Ferenc: Adatok a Körös-Maros Nemzeti Park pókfaunájához.

 

Juhász Péter - Kiss Béla - Olajos Péter: Faunisztikai kutatások a Körös-Maros Nemzeti Park területén.

 

Nagy Barnabás - Szövényi Gergely: Orthoptera együttesek a Körös-Maros Nemzeti Park területén.

 

Kozár Ferenc - Konczné Benedicty Zsuzsa: Adatok a Körös-Maros Nemzeti Park és környezete pajzstetű (Homoptera: Coccoidea) faunájának ismertetéséhez.


Szentkirályi Ferenc: Fátyolka együttesek (Neuroptera: Chrysopidae, Hemerobiidae) fénycsapdás monitorozása a Körös-Maros Nemzeti Park térségében.


Merkl Ottó: Vizsgálatok a Szarvasi Arborétum bogárfaunáján (Coleoptera).


Csősz Sándor - Tartally András: Adatok  a Körös-Maros Nemzeti Park hangyafaunájához.

 

Csóka György: A Körös-Maros Nemzeti Park tölgyön élő gubacsdarazsai.


Györe Károly - Sallai Zoltán: A Körös-vízrendszer halfaunisztikai vizsgálata.


Tóth Imre - Marik Pál - Forgách Balázs: A kis héja (Accipiter brevipes) fészkelése Békés megyében.

 

Dobrosi Dénes: Érdekes adatok a nagy patkósorrú denevér (Rhinolophus ferrumequinum) alföldi állományának vonulásáról.

 

   
 
2018. 05. 03. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design