magyar english
Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark nyitva tartása
 
Visszajövünk!
 
Széchenyi 2020 - KEHOP, GINOP pályázatok
 
Túzok Vándorkupa - Pályázati felhívás
 
Interreg Román-Magyar pályázat
 
Keressen minket a Facebookon!
             
MEGVÁSÁROLHATÓ!
   
 
Védett természeti területek

Kultúrtörténeti értékek
Nemzeti Parki Termék Védjegy
 
 
Hasznos linkek

   

        

                       

 

 

  

"A túzok határon átnyúló védelme Közép-Európában" LIFE+

 

 

          
 

 


   

   

NATURA 2000 fenntartási tervek
 
» Letölthető kiadványaink » Crisicum » CRISICUM II. (1999.)
CRISICUM II. (1999.)
 

Grigorszky István - Juhász Péter - Kiss Béla - Olajos Péter: Szentély jellegű holtágak algológiai vizsgálata a Körös-Maros Nemzeti Park területén

 

Jakab Gusztáv: Fosszilis mohák egy ópusztaszeri honfoglalás kori kútból

 

Kertész Éva: Elek növényvilága

 

Penksza Károly – Engloner Attila – Asztalos Júlia - Gubcsó Gabriella – Szegedi Erika: Adatok a Körös menti szentély” jellegű holtmedrek flórájához és vegetációjához

Penksza Károly - Kapocsi Judit - Engloner Attila: A Trifolio subterranei-Festucetum pseudovinae ass. nov. cönológiai vizsgálata

 

Domokos Tamás: A Szarvasi Arborétum malakológiai vizsgálatának eredményei  1989 és 1994  között

 

Szita Éva - Samu Ferenc - Botos Erika: Újabb adatok a Körös-Maros Nemzeti Park pókfaunájához

 

Juhász Péter - Kiss Béla - Olajos Péter - Grigorszky István: Faunisztikai kutatások a Körös-Maros Nemzeti Park működési területén levő "szentély" jellegű holtmedrekben

Kozár Ferenc - Konczné Benedicty Zsuzsa - Schmera Dénes: Adatok a Körös-Maros Nemzeti Parkban fűféléken élő pajzstetű (Homoptera: Coccoidea) fajok ismeretéhez, különös tekintettel a blaskovics-pusztai kisérleti területre

Szövényi Gergely - Nagy Barnabás: Szikes és löszpuszta élőhelyek egyenesszárnyú rovar (Orthoptera) együtteseinek összehasonlító elemzése a Körös-Maros Nemzeti Park területén

Nagy Barnabás - Szövényi Gergely: Erdélyi - balkáni hatások a Fekete-Körös erdős vidékének Orthoptera faunájában

 

Tartally András - Csősz Sándor: Blaskovics-pusztai gyepek értékelése a rajtuk talált hangyaközösségek (Hymenoptera: Formicidae) alapján


 

Csabai Zoltán - Gidó Zsolt - Juhász Péter - Kiss Béla - Olajos Péter: Adatok a Körös-Maros Nemzeti Park illetékességi területének vízibogár-faunájához (Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrinidae, Hydrochidae, Helophoridae, Hydrophilidae)

Kádár Ferenc - Szél Győző: Futóbogarak monitorozása fénycsapdákkal a Körös-Maros Nemzeti Park térségében (Coleoptera: Carabidae)

 

Hegyessy Gábor - Kovács Tibor - Márkus András - Szalóki Dezső: Adatok a Körös-Maros Nemzeti Park cincérfaunájához (Coleoptera: Cerambycidae)

Sallai Zoltán: Néhány adat a Maros hazai szakaszának halfaunájáról

 

Brandon, Anthony: A kétéltűek hang alapján történő monitorozása (Körös-Maros      Nemzeti Park - Kis-Sárrét)

 

Puky Miklós: A Körös -Maros Nemzeti Park kétéltűfaunájának helyzete, kutatottsága, országos és nemzetközi jelentősége

 

Zalai Tamás: Biharugra – egy Hortobágytól eltérő vadlúdvonulási útvonal

 

Kalivoda Béla: A magyar bagoly-táplálkozástani irodalom annotált biliográfiája

 

   
 
2018. 05. 03. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design