magyar english
Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark nyitva tartása
 
Visszajövünk!
 
Széchenyi 2020 - KEHOP, GINOP pályázatok
 
Túzok Vándorkupa - Pályázati felhívás
 
Interreg Román-Magyar pályázat
 
Keressen minket a Facebookon!
             
MEGVÁSÁROLHATÓ!
   
 
Védett természeti területek

Kultúrtörténeti értékek
Nemzeti Parki Termék Védjegy
 
 
Hasznos linkek

   

        

                       

 

 

  

"A túzok határon átnyúló védelme Közép-Európában" LIFE+

 

 

          
 

 


   

   

NATURA 2000 fenntartási tervek
 
» Letölthető kiadványaink » Idegen nyelvű kiadványok » CRISICUM III. -román nyelven (2000.)
CRISICUM III. -román nyelven (2000.)
 

Bagi István: Dinamica vegetaţiei în nămolul din albia râurilor.


Bölöni János - Király Gergely: Schema de răspândire a speciilor de plante din pădurile de-a lungul Crişurilor Negru şi Alb.


Mihalik Erzsébet - Medvegy Anna - Gocs Katalin - Szőllősi István - Kálmán Katalin - Tóth Katalin: Aplicabilitatea caracteristicilor modulare şi a proprietăţilor generative în aprecierea compoziţiei pe grupuri de vârstă şi a viabilităţii în cazul populaţiilor de plante perene.

Jakab Gusztáv - Röfler János - Szabó László - Tóth Tamás: Date floristice de pe teritoriul administrat de către Direcţiunea Parcului Naţional Criş-Mureş.

Ruprecht Eszter: Observaţii preliminare privind principalele faze ale succesiunii dinamicii vegetaţiei la nivel peisagistic în arăturile abandonate din Câmpia Transilvaniei.

Kertész Éva: Reminişcenţele stejărişurilor şi altoherboase de sărătură.

Jakab Gusztáv: Date privind flora de briofite din ţinutul carstic Padiş (Munţii Bihorului).

Penksza Károly: Taxoni noi pentru Dél-Tiszántúl, îndeosebi din familia Poaceae.

Domokos Tamás - Lennert József: Malacofauna Crişurilor şi a Barcăului.

Gulyás Pál: Cercetări asupra grupurilor Rotatoria şi Crustacea din apele de pe teritoriul Parcului Naţional Criş-Mureş.

Juhász Péter - Kiss Béla - Olajos Péter - Grigorszky István: Cercetările faunistice a nevertebratelor macroscopice acvatice pe teritoriul administrat Parcului Naţional Criş – Mureş.

Szita Éva - Samu Ferenc - Botos Erika: Analiza comparativă ale asociaţiilor de araneide (Araneae) din Blaskovics puszta (KMNP).Nagy Barnabás - Szövényi Gergely - Orczi Kirill Márk: Relaţiile ecologice şi etologice a populaţiilor speciei Pholidoptera littoralis dincolo de Tisa.

Retezár Imre - Kádár Ferenc - Szél Győző: Date preliminare privind studiul habitatelor carabidelor (Coleoptera: Carabidae) de pădure pe teritoriul Parcului Naţional Criş-Mureş.

Csősz Sándor: Date faunistice privind furnicile din Parcul Naţional Criş- Mureş. Pădurile Mályvád.

Béres Iosif - Ardelean Gavril: Importanţa râului Tisa (curs de frontieră) în conservarea ihtiofaunei maramureşului (România).

Szilágyi Attila - Vasas András - Zalai Tamás: Posibilităţi de monitorizare din aer a efectivelor cuibăritoare de egretă mare (Egretta alba) şi de lopătar (Platalea leucorodia)

Munteanu Dan: Ornitofauna heleşteelor de la Cefa şi a Pădurii Rădvan.

Sárkány-Kiss Endre - Macalik Kunigunda: Starea naturală a văilor Mureşului şi Crişurilor; propuneri de protejare.

Ardelean Gavril - Béres Iosif: Zone de frontieră propuse ca rezervaţii naturale în judeţul Satu Mare (România).

Puskás Lajos: Reconstrucţie ecologică în pădurile din lunca Crişului.

Kiss András: Câteva relaţii ecologice a protecţiei naturii.

Dumescu Florin - Klein Ladislau - Covic Mihai: Zone naturale protejate din judeţul Arad

Covic Mihai - Dumescu Florin: Propunere pentru constituirea rezervaţiei complexe „Lunca Mureşului Inferior”

Coste Ioan - Boboiciov Sebastian: Rezervaţia naturală Pădurea Cenad şi zonele limitrofe de vegetaţie -Starea actuală şi tendinţe de evoluţie

Josan N. - Sabau N.C. - Burescu P.: Argumente pentru o rezervaţie naturală în Câmpia Nyrului (Câmpia Valea Lui Mihai - Carei)

   
 
2018. 05. 03. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design