NP-KOROSMAROS PORTAL - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA       magyar   english   
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
 
Gazdálkodóknak
 Tisztelt Gazdálkodók!


A 2004-ben az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk számos lehetőséget hozott a Magyarországon gazdálkodók életébe, és abba a viszonyrendszerbe, mely a természetvédelem és mezőgazdálkodás között van.

A gazdálkodás-mezőgazdálkodás és a természetvédelem, bár sokan úgy gondolják, hogy össze nem egyeztethető tevékenységek, mégis összehangolhatóak. Az okszerű és ésszerű mezőgazdaságban, a védett természeti területeken fennmaradó és biodiverzitásban uránpótlódó fajok a táplálékláncban betöltött szerepeikkel pénzben kifejezhető hasznot is hoznak a termelésbe. Természetesen ez csak egy kis, de annál fontosabb szelete, közös ügyünk és feladatunk, a minket közvetlenül körülvevő környezet és természet, azaz a saját életterünk védelmének.

A természetvédelem, kiterjed a védett természeti területeken kívülre is, főként az Alföldön, ahol a termőhelyi adottságoktól függően szinte minden terület az emberi jólét kultúrterületeibe lett vonva. Egyes fajok, például a túzok élettani tulajdonságaiból fakadóan nagyobb területi kiterjedésben keresi táplálkozó és fészkelő helyét a hazai természetvédelem által jogilag védelem alá vont területeknél.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A művelésbe vonástól megmenekült mezsgyékben megyeszerte védett és fokozottan védett növények és a kizárólagosan hozzájuk kötődő fajok maradtak fenn, például a kék atracél és a ritka atracél cincér.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az EU mezőgazdasági-vidékfejlesztési törekvéseinek hazai „lefordítása”, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program több intézkedésben próbálja az anyagi ösztönzés lehetőségeivel segíteni a környezet- és természetvédelem iránt nyitott, illetve elkötelezett gazdálkodókat.

Az intézkedések közül kettőt szeretnék kiemelni: az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés és a Natura 2000 kifizetések mezőgazdasági területen.